ონკანები - CORNAT, DEANTE
 

DESIGN


515 ლარი
 
 

SLM სამზარეულოს ონკანი      

                                                            

მოდელი: SAZ623
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

DESIGN


390 ლარი
 

SLM სამზარეულოს ონკანი      

                                                            

მოდელი: SAZ612
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

DESIGN


390 ლარი
 

SLM სამზარეულოს ონკანი      

                                                            

მოდელი: SAZ615
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

DESIGN


390 ლარი
 

SLM სამზარეულოს ონკანი      

                                                            

მოდელი: SAZ614
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

DESIGN


390 ლარი
 

SLM სამზარეულოს ონკანი      

                                                            

მოდელი: SAZ616
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

SL


290 ლარი
 

SL სამზარეულოს ონკანი       

                                                            

მოდელი: SAZ611
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

SL


250 ლარი
 

SL სამზარეულოს ონკანი       

                                                            

მოდელი: SAZ610
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

ACERO


565 ლარი
 

ACERO  სამზარეულოს ონკანი  (steel)    

                                                            

მოდელი: ACE5
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

GIR490 ლარი
 

 

SAVONA  სამზარეულოს ონკანი  (steel)    

                                                            

მოდელი: SAVE53
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

GIR430 ლარი

 

SAVONA  სამზარეულოს ონკანი                

                                                            

მოდელი: SAV53
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

SAV410 ლარი

 

GIRONA  სამზარეულოს ონკანი                
 
                                                            

მოდელი: GIRS53
ქვეყანა: გერმანია


 


madeingerman 5year
გელ54


 

gir410 ლარი

 

GIRONA  სამზარეულოს ონკანი               

                                                            

მოდელი: GIR53
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

silia


565 ლარი
 

GAMMA BRONZE  სამზარეულოს ონკანი               

 

მოდელი: 68201 39 43 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

silia


465 ლარი
 

GAMMA   სამზარეულოს ონკანი               

 

მოდელი: 68201 39 45 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

silia


440 ლარი
 

SILIA  სამზარეულოს ონკანი              


                                                            

მოდელი: BQS_B730
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

silia


340 ლარი
 

SILIA  სამზარეულოს ონკანი              


                                                            

მოდელი: BQS_073M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ლუკრეცჯა


400 ლარი
 

LUKRECJA  სამზარეულოს ონკანი               


                                                            

მოდელი: BDH_B720
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ლუკრეცჯა


345 ლარი
 

LUKRECJA  სამზარეულოს ონკანი              


                                                            

მოდელი: BDH_072M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

GERBERA


400 ლარი
 

GERBERA  სამზარეულოს ონკანი                


                                                            

მოდელი: BGB_B720
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


290 ლარი
 

ANEMON  სამზარეულოს ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCZ_062M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MILIN


190 ლარი
 

MILIN სამზარეულოს ონკანი                


                                                            

მოდელი: BEU_B62M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MILIN


190 ლარი
 

MILIN სამზარეულოს ონკანი                


                                                            

მოდელი: BEU_W62M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

NEMECJA


190 ლარი
 

NEMEZJA სამზარეულოს ონკანი                


                                                            

მოდელი: BEN_762M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

NEMECJA


190 ლარი
 

NEMEZJA სამზარეულოს ონკანი                


                                                            

მოდელი: BEN_262M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ASTER


530 ლარი
 

ASTER  სამზარეულოს ონკანი               
(წყლის ფილტრთან დამაკავშირებელით)                


                                                            

მოდელი: BCA_B64M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ASTER


460 ლარი
 

ASTER  სამზარეულოს ონკანი               
(წყლის ფილტრთან დამაკავშირებელით)                


                                                            

მოდელი: BCA_B65M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ASTER


360 ლარი
 

ASTER  სამზარეულოს ონკანი          
            


                                                            

მოდელი: BCA_W730
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ZELINA


380 ლარი
 

ZELINA  სამზარეულოს ონკანი               

                                                            

მოდელი: ZELS53
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

gel54

 

430 ლარი

                 

GELLE  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: GEL54
ქვეყანა: გერმანია


 

 

  madeingerman

გელ54

  

5year

   gel
  

  

GELA

 

  480 ლარი

 

GELLE  სამზარეულოს ონკანი  (steel)                       

 

მოდელი: GELE54
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year gel
გელ54


 

 sen1

 

    550 ლარი

 

SENSO  სენსორული ონკანი

 

მოდელი: SEN1

ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54  

  

  sen1

 

     600 ლარი

 

SENSO-5  სენსორული ონკანი

 

მოდელი: SEN5

ქვეყანა: გერმანია

 

 

madeingerman 5year
გელ54  

 


 

kel5

 

220 ლარი

 

KELU  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: KEL5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     


 

  Skagen 5

 

    280 ლარი

 

SKAGEN-5  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: SKA5
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Skagen 52   

 

    300 ლარი

  SKAGEN-52  სამზარეულოს ონკანი
(წყლის გამაცხელებლის ქვევიდან მონტაჟის სისტემით)


მოდელი: SKA52
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54  


 

Pilos

 

 480 ლარი

 

PILOS აბაზანის ონკანი                         

 

მოდელი: MOE105
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Led    

 

    315 ლარი

 

TESINO   სამზარეულოს ონკანი                

 

მოდელი: TES5
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Fiora

 

290 ლარი

 

FIORA  ონკანი                   

 

მოდელი: FIO1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Splendid

 

    290 ლარი

 

SPLENDID  სამზარეულოს ონკანი                

 

მოდელი: SPL5
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

tau


430 ლარი
 

TAU  სამზარეულოს ონკანი                

 

მოდელი: 65215 18 45 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

JASMIN


290 ლარი
 

JASMIN  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BGJ_021K
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

GARDENIA


360 ლარი
 

GARDENIA  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BEG_063M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

GARDENIA


370 ლარი
 

GARDENIA  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BEG_B630
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE
     
ANEMON


290 ლარი
 

ALPINIA  ხელსაბანის ონკანი (ჩასაშენებელი)               


                                                            

მოდელი: BGA_054L
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON340 ლარი
 

CHABER  აბაზანის კომპლექტი                


                                                            

მოდელი: BGCA010M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

TAU


1690 ლარი
 

TAU  აბაზანის ონაკნი    
            

 

მოდელი: 65119 29 45 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

KALO


320 ლარი
 

KALO  ხელსაბანის ონკანი   
(ჩასაშენებელი)             

 

მოდელი: 68132 07 45 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

KODE


385 ლარი
 

KODE  ხელსაბანის ონკანი               

 

მოდელი: 62130 08 45 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

KODE


850 ლარი
 

KODE  ხელსაბანის ონკანი               

 

მოდელი: 62136 08 45 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

OLSO


410 ლარი
 

OLSO BLACK  ხელსაბანის ონკანი               

 

მოდელი: 65130 19 41 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

OLSO


565 ლარი
 

OLSO BLACK  ხელსაბანის ონკანი               

 

მოდელი: 65134 19 41 66 
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

OLSO


665 ლარი
 

OLSO BLACK  ხელსაბანის ონკანი               

 

მოდელი: 65136 19 41 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

OLSO


630 ლარი
 

OLSO BLACK  აბაზანის ონკანი               

 

მოდელი: 65100 19 41 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

OLSO


515 ლარი
 

OLSO BLACK  საშხაპე ონკანი               

 

მოდელი: 65110 19 41 66
ქვეყანა: ესპანეთი

 GENEBREMADE IN SPAIN5year 

ARNIKA460 ლარი
 

ARNIKA BLACK ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BQA_N21M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ARNIKA480 ლარი
 

ARNIKA BLACK ბიდეს ონკანი                


                                                            

მოდელი: BQA_N31M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ARNIKA515 ლარი
 

ARNIKA BLACK აბაზანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BQA_N10M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ARNIKA420 ლარი
 

ARNIKA BLACK საშხაპე ონკანი                


                                                            

მოდელი: BQA_N40M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ALPINIA310 ლარი
 

ALPINIA ხელსაბანის ონკანი  
(ჰიგიენური დუშით)                 


                                                            

მოდელი: BGA_027M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


290 ლარი
 

ANEMON  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCZ_021M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


410 ლარი
 

ANEMON  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCZ_021K
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


360 ლარი
 

ANEMON  აბაზანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCZ_010M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ანემონ


270 ლარი
 

ANEMON  საშხაპე ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCZ_040M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


370 ლარი
 

ANEMON  ხელსაბანის ონკანი   (chrome/black)               


                                                            

მოდელი: BCZ_B210
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


510 ლარი
 

ANEMON  ხელსაბანის ონკანი   (chrome/black)               


                                                            

მოდელი: BCZ_B21K
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


550 ლარი
 

ANEMON  აბაზანის ონკანი   (chrome/black             


                                                            

მოდელი: BCZ_B100
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

ANEMON


390 ლარი
 

ANEMON  საშხაპე ონკანი   (chrome/black             


                                                            

მოდელი: BCZ_B400
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MARUNA


280 ლარი
 

MARUNA  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BGM_021M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MARUNA


490 ლარი
 

MARUNA  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BGM_021K
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MARUNA


440 ლარი
 

MARUNA  აბაზანის ონკანი   
(მოძრავი ცხვირით)            


                                                            

მოდელი: BGM_021K
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR MARUNA
DEANTE


 

ARNIKA385 ლარი
 

ARNIKA  საშხაპე ონკანი                


                                                            

მოდელი: BQA_040M
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MELISSA


210 ლარი
 

MELISSA  ხელსაბანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCL_021D
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MELISSA


230 ლარი
 

MELISSA  აბაზანის ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCL_010D
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

MELISSA


210 ლარი
 

MELISSA  საშხაპე ონკანი                


                                                            

მოდელი: BCL_040D
ქვეყანა: პოლონეთი 

DEANTE 7YEAR
DEANTE


 

NAVIA


315 ლარი
 

NAVIA  ონკანი   (chrome/white)                

 

მოდელი: NAV1
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

viva


270 ლარი
  VIVA-11 ონკანი                                        


მოდელი: VIV11
ქვეყანა: გერმანიაmadeingerman 5year
გელ54 VIV


 

viva


290 ლარი
  VIVA-2 ონკანი                                         


მოდელი: VIV2
ქვეყანა: გერმანიაmadeingerman 5year
გელ54 VIV


 

viva


260 ლარი
  VIVA-3 ონკანი                                        


მოდელი: VIV3
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year გელ54


 

Cascada 1


290 ლარი
 

CASCADA-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)                     

 

მოდელი: CAS1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman გელ54 5year


 
450 ლარი
 

CASCADA-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAS2
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54


 

cas3


290 ლარი
 

CASCADA-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAS3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

na1


315 ლარი
 

NARO-1  ონკანი 

 

მოდელი: GEO1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

geo2


380 ლარი
 

NARO-2  აბაზანის ონკანი

 

მოდელი: NA2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 
310 ლარი
 

NARO-3  აბაზანის ონკანი  

 

მოდელი: NA3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

lug1


250 ლარი
 

LUGO-1  ონკანი 

 

მოდელი: LUG1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

lug2


300 ლარი
 

LUGO-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUG2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

lug3


240 ლარი
 

LUGO-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUG3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

Skagen 1


250 ლარი
  SKAGEN-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)


მოდელი: SKA1
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54


 

Skagen 2


300 ლარი
 

SKAGEN-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: SKA2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

Skagen 3


260 ლარი
 

SKAGEN-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: SKA3
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

Skagen 4


290 ლარი
 

SKAGEN-4  ბიდეს ონკანი 

 

მოდელი: SKA4
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

caz1


230 ლარი
 

CAZIN-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით) 

 

მოდელი: CAZ1
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

caz2


250 ლარი
 

CAZIN-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAZ2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

caz3


210 ლარი
 

CAZIN-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAZ3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54

 

MAR3

 

 

280 ლარი

 

MARA-3  აბაზანის ონკანი (თერმოსტატით, COOL TOUCH ტექნოლოგიით)

 

მოდელი: MAR3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman  გელ54    5year     
     

 

vi3

 

280 ლარი

 

VIBO-3  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით

 

მოდელი: VI3
ქვეყანა: გერმანია

 

 madeingerman   5year     
გელ54    

 

mur3

 

280 ლარი

 

MURICA-3  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით

 

მოდელი: MUR3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

 madeingerman   5year

    

გელ54     

  

fano


190 ლარი
 

FANO  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით                                                                 

 

მოდელი: FA3
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
გელ54     


 

SA326


165 ლარი
  SANO  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით


მოდელი: SA326
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54


 

Parla


165 ლარი
 

PARLA  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით                                                                 

 

მოდელი: PAR3
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
გელ54