ონკანები - CORNAT
 

ACERO


480 ლარი
 

ACERO  სამზარეულოს ონკანი  (steel)    

                                                            

მოდელი: ACE5
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

GIR380 ლარი
 

 

SAVONA  სამზარეულოს ონკანი  (steel)    

                                                            

მოდელი: SAVE53
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

GIR350 ლარი

 

SAVONA  სამზარეულოს ონკანი                

                                                            

მოდელი: SAV53
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

SAV330 ლარი

 

GIRONA  სამზარეულოს ონკანი                
 
                                                            

მოდელი: GIRS53
ქვეყანა: გერმანია


 


madeingerman 5year
გელ54


 

gir330 ლარი

 

GIRONA  სამზარეულოს ონკანი               

                                                            

მოდელი: GIR53
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

ZELINA


300 ლარი
 

ZELINA  სამზარეულოს ონკანი               

                                                            

მოდელი: ZELS53
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

NAVIA


250 ლარი

 

NAVIA  ონკანი   (chrome/white)                

 

მოდელი: NAV1
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

gel54

 

330 ლარი

                 

GELLE  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: GEL54
ქვეყანა: გერმანია


 

 

  madeingerman

გელ54

  

5year

   gel
  

  

GELA

 

  380 ლარი

 

GELLE  სამზარეულოს ონკანი  (steel)                       

 

მოდელი: GELE54
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year gel
გელ54


 

 sen1

 

    380 ლარი

 

SENSO  სენსორული ონკანი

 

მოდელი: SEN1

ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54  

  

  sen1

 

     600 ლარი

 

SENSO-5  სენსორული ონკანი

 

მოდელი: SEN5

ქვეყანა: გერმანია

 

 

madeingerman 5year
გელ54  

 


 

 

240 160 ლარი

 

MATERA  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: MAT5
ქვეყანა: გერმანია

 

  madeingerman  5year    
  გელ54   

 

kel5

 

220 160 ლარი

 

KELU  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: KEL5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     


 

  Skagen 5

 

    190 ლარი

 

SKAGEN-5  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: SKA5
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Skagen 52   

 

    300 ლარი

  SKAGEN-52  სამზარეულოს ონკანი
(წყლის გამაცხელებლის ქვევიდან მონტაჟის სისტემით)


მოდელი: SKA52
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54  


 

Pilos

 

 280 ლარი

 

PILOS  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                         

 

მოდელი: MOE105
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

Spilion

 

   240 ლარი

 

SPILION  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                     

 

მოდელი: MOE115
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Alento

 

    330 ლარი

 

TRATTO   სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: TR5
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Led    

 

    250 ლარი

 

TESINO   სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: TES5
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

Luzzi

 

    280 ლარი

 

SKAGEN   სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                      

 

მოდელი: SKA53
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Fiora

 

230 ლარი

 

FIORA  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                   

 

მოდელი: FIO1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Vento

 

    230 160 ლარი

 

VENTO  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                     

 

მოდელი: VEN5
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 Splendid

 

    200 ლარი

 

SPLENDID  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: SPL5
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54

 

MAR3

 

 

280 ლარი

 

MARA-3  აბაზანის ონკანი (თერმოსტატით, COOL TOUCH ტექნოლოგიით)

 

მოდელი: MAR3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman  გელ54    5year     
     

 

vi3

 

280 ლარი

 

VIBO-3  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით

 

მოდელი: VI3
ქვეყანა: გერმანია

 

 madeingerman   5year     
გელ54    

 

mur3

 

280 ლარი

 

MURICA-3  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით

 

მოდელი: MUR3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

 madeingerman   5year

    

გელ54     

 


 

      fano

 

190 ლარი

                

FANO  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით                                                                 

 

მოდელი: FA3
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
გელ54     


 

 SA326

 

165 ლარი

  SANO  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით


მოდელი: SA326
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54

 

       Parla

 

165 ლარი

                

PARLA  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით                                                                 

 

მოდელი: PAR3
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
გელ54     


 

viva


200 ლარი
  VIVA-11 ონკანი                                        


მოდელი: VIV11
ქვეყანა: გერმანიაmadeingerman 5year
გელ54 VIV


 

viva


250 ლარი
  VIVA-2 ონკანი                                         


მოდელი: VIV2
ქვეყანა: გერმანიაmadeingerman 5year
გელ54 VIV


 

viva


200 ლარი
  VIVA-3 ონკანი                                        


მოდელი: VIV3
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year გელ54


 

 tratto

 

  350 240 ლარი

 

TRATTO-1 ონკანი (მოძრავი ცხვირით)                            

 

მოდელი: TR182
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 ტრატო

 

380 260 ლარი

  TRATTO-2  ონკანი (მოძრავი ცხვირით) 


მოდელი: TR2
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year


 

ტრატო

 

    280 200 ლარი

 

TRATTO-3  ონკანი (მოძრავი ცხვირით)

 

მოდელი: TR3
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman გელ54 5year


 

  Cascada 1       

 

  240 ლარი

 

CASCADA-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)                     

 

მოდელი: CAS1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman გელ54 5year


 

 

280 ლარი

 

CASCADA-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAS2
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54


 

cas3

 

230 ლარი

 

CASCADA-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAS3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

na1

 

240 ლარი

 

NARO-1  ონკანი 

 

მოდელი: GEO1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

geo2

 

290 ლარი

 

NARO-2  აბაზანის ონკანი

 

მოდელი: NA2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

 

250 ლარი

 

NARO-3  აბაზანის ონკანი  

 

მოდელი: NA3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

geo4

 

160 120 ლარი

 

GEORGIA-4  აბაზანის ონკანი  (წყლის ეკონომიური ხარჯვის რეჟიმით)მოდელი: GEO4
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman 5year
გელ54


 

lug1

 

180 ლარი

 

LUGO-1  ონკანი 

 

მოდელი: LUG1
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

lug2

 

240 ლარი

 

LUGO-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUG2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

lug3

 

190 ლარი

 

LUGO-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUG3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

Lucera 1250 ლარი
  LUCERA-1 ონკანიმოდელი: LUCN1
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54


 

 Lucera 2

 

 

     265 210 ლარი

  LUCERA-2  აბაზანის ონკანიმოდელი: LUCN2
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54


 

   Lucera 3

 

 

     210 150 ლარი

 

LUCERA-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUCN3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

Skagen 1


165 ლარი

  SKAGEN-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)


მოდელი: SKA1
ქვეყანა: გერმანია
madeingerman 5year
გელ54


 

 Skagen 2

 

 

230 ლარი

 

SKAGEN-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: SKA2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

Skagen 3

 

 

180 ლარი

 

SKAGEN-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: SKA3
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

Skagen 4

 

 

185 ლარი

 

SKAGEN-4  ბიდეს ონკანი 

 

მოდელი: SKA4
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

caz1

 

 

160 ლარი

 

CAZIN-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით) 

 

მოდელი: CAZ1
ქვეყანა: გერმანია 

madeingerman 5year
გელ54


 

caz2

 

 

180 ლარი

 

CAZIN-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAZ2
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54


 

caz3

 

 

160 ლარი

 

CAZIN-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAZ3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman 5year
გელ54