ონკანები - CORNAT

 

 

gel54

 

330 ლარი

                 

GELLE  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: GEL54
ქვეყანა: გერმანია


 

 

  madeingerman

გელ54

  

5year

   gel
  

 


 

     

  sen1

 

    380 ლარი

           

SENSO  სენსორული ონკანი

 

მოდელი: SEN1

ქვეყანა: გერმანია

 

  madeingerman  5year                                                   
  გელ54   
 

 

 
     

  sen1

 

     600 ლარი

           

SENSO-5  სენსორული ონკანი

 

მოდელი: SEN5

ქვეყანა: გერმანია

 

  madeingerman  5year                                                   
  გელ54   

 

 

220 ლარი

 

MATERA  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: MAT5
ქვეყანა: გერმანია

 

  madeingerman  5year    
  გელ54   

 

kel5

 

200 ლარი

 

KELU  სამზარეულოს ონკანი

 

მოდელი: KEL5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

       Skagen 5

 

    190 ლარი

           

SKAGEN-5  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: SKA5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

        Skagen 52   

 

    200 ლარი

            

SKAGEN-52  სამზარეულოს ონკანი                                              

(წყლის გამაცხელებლის ქვევიდან მონტაჟის სისტემით)

მოდელი: SKA52
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year   
  გელ54     

      Pilos

 

 550 ლარი

           

VITA  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                         

 

მოდელი: ZMVI5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

 


       Pilos

 

 250 ლარი

           

PILOS  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                         

 

მოდელი: MOE105
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

       Spilion

 

   220 ლარი

           

SPILION  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                     

 

მოდელი: MOE115
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

       Alento

 

    220 ლარი

           

ALENTO      სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: ALE5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

       Led

 

    180 ლარი

           

LEDIMIL      სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: LED5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

       Luzzi

 

    200 ლარი

           

LUZZI     სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                      

 

მოდელი: LU91
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

       Fiora

 

230 ლარი

           

FIORA      სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                   

 

მოდელი: FIO1
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

       Vento

 

    230 ლარი

           

VENTO  სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                     

 

მოდელი: VEN5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

 

       Splendid

 

    190 ლარი

           

SPLENDID    სამზარეულოს (აბაზანის) ონკანი                

 

მოდელი: SPL5
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

 

MAR3

 

 

285 ლარი

 

MARA-3  აბაზანის ონკანი (თერმოსტატით, COOL TOUCH ტექნოლოგიით)

 

მოდელი: MAR3
ქვეყანა: გერმანია


 

madeingerman  გელ54    5year     
     

 

vi3

 

255 ლარი

 

VIBO-3  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით

 

მოდელი: VI3
ქვეყანა: გერმანია

 

 madeingerman   5year     
გელ54    

 

mur3

 

240 ლარი

 

MURICA-3  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით

 

მოდელი: MUR3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

 madeingerman   5year

    

გელ54     

 


 

      fano

 

175 ლარი

                

FANO  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით                                                                 

 

მოდელი: FA3
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
გელ54     

 

      SA326

 

155 ლარი

                

SANO  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით                                                                 

 

მოდელი: SA326
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
გელ54     

 

       Parla

 

155 ლარი

                

PARLA  აბაზანის ონკანი თერმოსტატით                                                                 

 

მოდელი: PAR3
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
გელ54     

 


   Pilos

 

 300 ლარი

           

CRISS    ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)                            

 

მოდელი: CR182
ქვეყანა: გერმანია
 

 

  madeingerman    5year     
  გელ54     

 


       Parla

 

190 ლარი

               

ORIGIN  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)                                                                  

 

მოდელი: HG3160400
ქვეყანა: გერმანია

 

madeingerman   5year     
 

 

            YU1      

 

300 ლარი

 

YUKON  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)

 

მოდელი: YU1
ქვეყანა: გერმანია
 

 

madeingerman  გელ54  5year    

 

        
 

 

     Cascada 1

 

  210 ლარი

            

CASCADA-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)                     

 

მოდელი: CAS1
ქვეყანა: გერმანია
 

 

madeingerman  გელ54  5year    

 

        

 

 

280 ლარი

 

CASCADA-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAS2
ქვეყანა: გერმანია

 

 

 madeingerman   5year     
გელ54     

 


 

cas3

 

210 ლარი

 

CASCADA-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAS3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

 

 madeingerman   5year     
გელ54     

 


 

geo1

 

120 ლარი

 

GEORGIA-1  ონკანი (წყლის ეკონომიური ხარჯვის რეჟიმით)

 

მოდელი: GEO1
ქვეყანა: გერმანია

 

 

 madeingerman 5year      
გელ54  

 

geo2

 

200 ლარი

 

 

GEORGIA-2  სამზარეულოს ონკანი  (წყლის ეკონომიური ხარჯვის რეჟიმით)

 

მოდელი: GEO2
ქვეყანა: გერმანია

 

 
 madeingerman  5year    
გელ54   

 

 

175 ლარი

 

GEORGIA-3  აბაზანის ონკანი  (წყლის ეკონომიური ხარჯვის რეჟიმით)

 

მოდელი: GEO3
ქვეყანა: გერმანია

 

 

 madeingerman

 5year

       
გელ54   

 

geo4

 

150 ლარი

 

GEORGIA-4  აბაზანის ონკანი  (წყლის ეკონომიური ხარჯვის რეჟიმით)

 

მოდელი: GEO4
ქვეყანა: გერმანია

 
 
 
 madeingerman

 5year

 

       
გელ54   

 

lug1

 

175 ლარი

 

LUGO-1  ონკანი 

 

მოდელი: LUG1
ქვეყანა: გერმანია

 

 

 madeingerman   5year     
გელ54     

 


 

lug2

 

220 ლარი

 

LUGO-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUG2
ქვეყანა: გერმანია

 

 

 madeingerman   5year    
გელ54     

 

lug3

 

200 ლარი

 

LUGO-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUG3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

 madeingerman   5year    
გელ54     

         Lucera 2

 

 

     265 ლარი

                  

LUCERA-2  აბაზანის ონკანი                                                                                                       

 

მოდელი: LUCN2
ქვეყანა: გერმანია

 

 

 madeingerman   5year    
გელ54     

 

           Lucera 3

 

 

     200 ლარი

                    

LUCERA-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: LUCN3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

 madeingerman   5year    
გელ54     
 

 

                 Skagen 1                                             

 

165 ლარი

                               

SKAGEN-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით)                                                                                                                                                                                      

 

მოდელი: SKA1
ქვეყანა: გერმანია
 

 

   madeingerman    5year    
   გელ54     

 

   Skagen 2

 

 

220 ლარი

 

SKAGEN-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: SKA2
ქვეყანა: გერმანია
 

   madeingerman  5year     
  გელ54    

 

   Skagen 3

 

 

170 ლარი

 

SKAGEN-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: SKA3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

   madeingerman  5year    
  გელ54    

 

 

caz1

 

 

160 ლარი

 

CAZIN-1  ონკანი (ღილაკიანი სიფონით) 

 

მოდელი: CAZ1
ქვეყანა: გერმანია
 

 

    madeingerman    5year    
   გელ54     

 

caz2

 

 

170 ლარი

 

CAZIN-2  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAZ2
ქვეყანა: გერმანია
 

   madeingerman  5year     
  გელ54    

 

caz3

 

 

160 ლარი

 

CAZIN-3  აბაზანის ონკანი 

 

მოდელი: CAZ3
ქვეყანა: გერმანია
 

 

   madeingerman  5year    
  გელ54