ვენტილები, სიფონები, ტრაპები - CORNAT, alcaplast, deante

 

 

დეანტე


350 ლარი

 

ტრაპი 60 სმ

 

მოდელი: KOS_006B
ქვეყანა: პოლონეთი
სიმაღლე: 98 მმ 

 


 

დეანტე


350 ლარი

ტრაპი 60 სმ

 

მოდელი: KOS_006A
ქვეყანა: პოლონეთი
სიმაღლე: 98 მმ


 

 


 

დეანტე


350 ლარი
 

ტრაპი 80 სმ

 

მოდელი: KOS_008B
ქვეყანა: პოლონეთი
სიმაღლე: 98 მმ


 

 


 

დეანტე


350 ლარი

ტრაპი 80 სმ

 

მოდელი: KOS_008A
ქვეყანა: პოლონეთი
სიმაღლე: 98 მმ


 

 


 

დეანტე


400 ლარი

ტრაპი 100 სმ

 

მოდელი: KOS_100B
ქვეყანა: პოლონეთი
სიმაღლე: 98 მმ


 

 


 

დეანტე


400 ლარი

ტრაპი 100 სმ

 

მოდელი: KOS_100A
ქვეყანა: პოლონეთი
სიმაღლე: 98 მმ


 

 


 

ტრაპი


250 ლარი

ტრაპი 65 სმ

 

მოდელი: APZ10-650M
ქვეყანა: ჩეხეთი


  

ტრაპი


45 ლარი

ტრაპი 

 

მოდელი: APV31
ქვეყანა: ჩეხეთი


  

ტრაპი


45 ლარი

ტრაპი 

 

მოდელი: APV2
ქვეყანა: ჩეხეთი


  

ტრაპი

300 ლარი

DEANTE სიფონი

 

მოდელი: NHC_B10B
ქვეყანა: პოლონეთი

  

ტრაპი

100 ლარი

SQUARE  სიფონი

 

მოდელი: T3176032
ქვეყანა: გერმანია
 

    
კორნატ
 

 

ტრაპი

100 ლარი

HEXAGON  სიფონი

 

მოდელი: T3176034
ქვეყანა: გერმანია
 

    
კორნატ
 

 

ტრაპი

100 ლარი

CUP  სიფონი

 

მოდელი: T317603
ქვეყანა: გერმანია
 

    
კორნატ
 


 

TEC317605

50 ლარი

ABS  სიფონი                               

 

მოდელი: SA317603
ქვეყანა: გერმანია

 

კორნატ  

  

TEC317605  

 

35 ლარი

TUBE  სიფონი                               

 

მოდელი: T317605
ქვეყანა: გერმანია
 

    
კორნატ

 

 

25 ლარი

TUBE  სიფონი

 

მოდელი: T317505
ქვეყანა: გერმანია
 

    
კორნატ


 

 

40 ლარი

ბიდეს სიფონი

 

მოდელი: T317503
ქვეყანა: გერმანია

 

კორნატ


 

20 ლარი

სიფონის დამაგრძელებელი 
ყელი (29სმ)

 

მოდელი: TEC317904
ქვეყანა: გერმანია
 

კორნატ

  

 

20 ლარი

გადამყვანი სარეცხი
მანქანისთვის

 

მოდელი: TEC318504
ქვეყანა: გერმანია


 

კორნატ

  

ტრაპი
150 ლარი

DEANTE სიფონი (ღილაკით)

 

მოდელი: NHC_B10B
ქვეყანა: პოლონეთი

 


 

სიფონი

 

50 ლარი

OVAL  სიფონი (ღილაკით)

 

მოდელი: T317421
ქვეყანა: გერმანია

 

    
კორნატ

 

ვენტილი

 

30 ლარი

ROUND  ვენტილი

 

მოდელი: T317005
ქვეყანა: გერმანია

 

    
კორნატ

 

 

30 ლარი

TRINGULA  ვენტილი

 

მოდელი: T317006
ქვეყანა: გერმანია

 

    
კორნატ

 

 

30 ლარი

SQUARE  ვენტილი

 

მოდელი: T3170012
ქვეყანა: გერმანია

 

    
კორნატ

 

ვენტილი

 

30 ლარი

HALBRUND  ვენტილი

 

მოდელი: T317009
ქვეყანა: გერმანია

 

    
კორნატ

 

 

25 ლარი

ვენტილი (წყლის ფილტრით)

 

მოდელი: T317011
ქვეყანა: გერმანია

 

    
კორნატ


 

 

12 ლარი

ვენტილი 

 

მოდელი: T317001
ქვეყანა: გერმანია
 

კორნატ